+7 (495) 957-77-43

Article 2-5 2019

COMPUTER-BASED ANALYSIS OF RELIABILITY AND MAINTENANCE QUALITY OF TELECOMMUNICATION
EQUIPMENT USING MODERN SIMULATION INSTRUMENTS

Alexander A. Lyubchenko, Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, Russia, allyubchenko@gmail.com
Evgeny Yu. Kopytov, Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, Russia, jenya87@list.ru
Alexander A. Bogdanov, Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, Russia, Alex-b0g@yandex.ru

Abstract
Safety of transportation processes is a one of the most important priorities of railway transport. Safety level monitoring is implemented on the basis of the specified parameters control. Modern computer technologies facilitate the estimation of these parameters and, consequently, of the safety level. The research object of the current work is represented by railway telecommunication systems, whereas the study topic is a model for quality estimation of operation and preventive maintenance of railway telecommunication equipment. The objective of the work is the quality analysis of operation and preventive maintenance of telecommunication devices using the proposed model. The following tasks were set: the development of a conceptual model of the operation and preventive maintenance process of railway telecommunication equipment, the development of a simulation model, the implementation of an experiment and analysis of the obtained results. A simulation model of the operation process is constructed in AnyLogic 7 using the discrete event approach and provides the estimation of operation and maintenance quality, as well as the assessment of the achieved availability depending on the factors defining.

Keywords: railway telecommunications, reliability, availability, simulation, AnyLogic.

References

1. Gorelov G.V, Fomin A.F., Volkov A.A., Kotov V.K. and Romashkova O.N. (2013), Teoriya peredachi signalov na zheleznodorozhnom transporte: uchebnik [Theory of signal transmission in rail transport: textbook], UMC GDT, Moscow, Russia.
2. Derzho G.G. (2007), Kolichestvennaya ocenka vklada sistem svyazi v bezopasnost’ tekhnologicheskih processov na zheleznodorozhnom transporte: Monografiya [Quantitative analysis of contribution of telecommunications on technological processes safety in rail transport: monograph], UMC GDT, Moscow, Russia.
3. Rosstandart (2009), GOST R 53111-2008: Ustojchivost’ funkcionirovaniya seti svyazi obshchego pol’zovaniya. Trebovaniya i metody proverki [GOST R 53111-2008: Operation stability of public communication networks. Requirments and test procedures], Standartinform, Moscow, Russia.
4. Kotov V.K., Antonec V.R., Labeckaya G.P. and Shmytinskij V.V. (2012), Nauchno-metodicheskie osnovy upravleniya nadezhnost’yu i bezopasnost’yu ehkspluatacii setej svyazi zheleznodorozhnogo transporta: monografiya [Scientific methodical basics of reliability and safety control of the telecommunication networks operation in railway transport: monograph], UMC GDT, Moscow, Russia.
5. Sapoghnikov V.V. SapoghnikovVl.V. and Shamanov V.l. (2003), Nadezhnost’ system zheleznodoroghnoy avtomatiki. telemehaniki i svayzi [Reliability of railway automation, telemechanics and communication systems), Marshrut, Moscow, Russia.
6. Yakubovich A.N. and Yakubovich I.A. (2016), “Efficient algorithm for numerical implementation of random variables in statistical modeling of technical systems reliability”, Intellekt. Innovatsii. Investitsii, no 8, pp. 84-89.
7. Yakubovich A.N. and Yakubovich I.A. (2016), “The determination of the reliability of transport systems and their elements using mathematical modelling”, Gruzovik, no. 7, pp. 39-44.
8. Yakubovich A.N., Yakubovich I.A. and Rassokha V.I. (2016), “Reliability evaluation of transport systems by statistical modeling methods (analytical review)”, Intellekt. Innovatsii. Investitsii, no. 1, pp. 89-94.
9. Maksimey I.V., Sukach E.I., Giruts P.V. and Erofeeva E.A. (2008), “Simulation Modeling of probabilistic characteristic of railway network operation”, Mathematical machines and systems, no. 4, pp. 147-153.
10. Sukach E.I. (2009), “Automatization of research processes of organization variants for transport flows movement of railroad network”, Mathematical machines and systems, no. 4, pp. 161-168.
11. Kokurin I.M. and Kudryavtsev V.A. (2012), “Estimation of Railway Line Capacity Based on Imitation Modeling the Transportation Processes”, Proceedings of Petersburg Transport University, no 2, pp. 18-22.
12. Alekseev S.I., Berezhnoy V.V. and Soroka R.I. (2011), “Imitated-animated simulation of the basic technological processes the Murmansk transport hub”, Evrazijskoe prostranstvo: prioritety social’no-jekonomicheskogo razvitija. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Eurasian area: priorities of socio-economic development. Proc. of the international conference]. Moscow, Russia, vol. 1, pp. 28-36.
13. Tikhmenev A.N. and Zhadnov V.V. (2013), “Reliability prediction structural-difficult electronic devices by methods of imitating modelling”, Quality. Innovation. Education, no. 3, pp. 50-56.
14. Chernov A.V., Guda A.N., Chubeyko S.V. and Butakova M. A. (2015), “Software realiability evaluation by discrete-event simulation methods”, Programmnye Produkty i Sistemy, no. 4, pp. 158-165. DOI: 10.15827/0236-235X.112.158-165.
15. Yakimov I.M., Kirpichnilov A.P. and Mokshin V.V. (2014), “Complex systems simulation in AnyLogic”, Herald of Kazan Technological University, vol. 17, no. 13, pp. 352-357.
16. Lyubchenko A.A., Bartosh S.V., Smirnov V.A. and Castillo P. ?. (2016), “Discrete event simulation model of railway junction in AnyLogic”, Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, vol. 4, no. 1, pp. 87-92.
17. Lyubchenko A.A. (2010), “Application of simulation for determination of probabilistic features of integrated reliability indices of radio systems”, Nauka i sovremennost’-2010. Materialy pjatoj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Science and Modernity-2010. Proc. of the international conference]. Novosibirsk, Russia, vol. 2, pp. 246-251.
18. Baran V.I. and Baran E.P. (2016), “Forecasting the reliability of elements of information systems using Anylogic 7 tools”, Vestnik of the Russian University of Cooperation, no. 1, pp. 8-10.
19. Merkuryeva G. and Bolshakovs V. (2010), “Vehicle schedule simulation with AnyLogic”, Computer Modelling and Simulation, Cambridge, England, pp. 169-174. Doi: 10.1109/UKSIM.2010.38.
20. Rakhmangulov A.N. and Mishkurov P.N. (2012) “Special aspects of railroad station working method simulation model development within AnyLogic system”, Sbornik nauchnyih trudov SWORLD, vol. 2, no. 4, pp. 7-13.
21. Lutchenko S.S. and Kopytov E.Y. (2010), “Simulation processes maintenance radio stations in Anylogic”, Izvestia Transsiba, no. 2, pp. 86-92.
22. Obukhov P.A. and Nikolaev A.B. (2014), “Development of Simulation Models in Anylogic Software for the Study of the Efficiency of Computer Networks”, Automation and Control in Technical Systems, no. 4(12), pp. 71-81.
23. Popov A.A. and Yablokova M.M. (2016), “Optimization of computer network structure using AnyLogic simulation”, Information technologies. Radioelectronics. Telecommunications, no. 6-2, pp. 181-190.
24. Goncharenko G.I. and Sorokina M.A. (2006), “A methodology of conceptual model specification for a designed system”, Izvestia TRTU, no 10 (65), pp. 26-29.
25. About approval of the procedure of effort estimation of regional communication centers (for the calculus of labor efficiency of the employees, occupied in transportation), available at: https://jd-doc.ru/2012/mart-2012/1888-ot-7-marta-2012-g-n-478r, (Accessed 5 March 2019).

Information about authors:
Alexander A. Lyubchenko, Candidate of Engineering Sciences, associate professor, Department of Telecommunications, radio system and networks, Omsk State  Transport University (OSTU), Omsk, Russia
Evgeny Yu. Kopytov, Candidate of Engineering Sciences, associate professor, Department of Telecommunications, radio system and networks, Omsk State Transport University (OSTU), Omsk, Russia
Alexander A. Bogdanov, Student, Department of Telecommunications, radio system and networks, Omsk State Transport University (OSTU) Omsk, Russia